Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Friedrich Nietzsche

(15.10.1844 – 25.8.1900)
Německý filosof a klasický filolog. Autor originálního filos. konceptu zčásti ovlivněného Schopenhauerem a založeného na myšlence “vůle k moci” jako obecného principu bytí. Napsal mnoho filosofických prací. 1882 začíná psát dílo Tak pravil Zarathustra.

Friedrich Nietzsche: Ukázky z korespondence 1879 – 1888

Podle časopisu Revolver Revue 66/2007.
Kromě úplného souboru českého překladu Nietzschových
dopisů je v tomto čísle otištěn i výborný článek Ivana Dubského, který strhujícím způsobem mapuje poslední rok Nietzscheho vědomého života.

Karel Vrána: Nietzsche a Kristus

(4/2005) “Nietzscheho vztah ke Kristu a ke křesťanskému náboženství není jednoznačný… Obsahuje vášnivou nenávist vůči křesťanské „život negující církvi“, a jeho neklidná duše nezřídka propuká v hlubokou, skoro nevědomou lásku a náklonnost k Ježíši”.

Martin Šimsa: Nietzschova kritika křesťanství

Druhý příspěvek k našemu dlouhodobému tématu Nietzsche a křesťanství (12/2005).

Tomáš Halík: Nietzsche a filosofie náboženství

Nietzsche je pro nás “erbovním” filosofem. Vykládat ho jako pouze protikřesťanského myslitele je mylné. V současné době se výkladem Nietzscheho z křesťanského hlediska zabývá především Prof. Tomáš Halík. Svůj výklad souhrnně podává v tomto článku.