Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Umění

Františka Jirousová: Bůh je šelma kočkovitá

Text z katalogu k výstavě Libora Krejcara. Galerie Smečky v Praze, listopad 2009.

Výstava Libora Krejcara: Bůh je šelma kočkovitá

Sochař Libor Krejcar vystavuje v galerii Ve Smečkách v Praze do 28. listopadu.

Bětka Kopecká: Fotografie

Několik fotografií lidí ze “současného undergroundu”, převážně však Ivana Martina Jirouse. (7/2009)

O zrodu romantismu a moderního umění

Text Tomáše Syrovátky, pojednávající nejen o zrodu romantismu a jeho vnitřního sepjetí s křesťanstvím, vyšel původně ve filosofické revue Distance v roce 2003

Obrazy ukřižování

Komentář (1) | Rubrika: Umění

(3/2008) 5 obrazů s tematikou ukřižování.

Současná dekadence – sochař Libor Krejcar

Komentář (1) | Rubrika: Umění

“Recenze” výstavy v Hasičském domě v Telči. (Františka Jirousová 9/2007) — Do textu byla přidána fotografie!!

Karel Vrána: Druhé pokušení spisovatele

Jeden pěkný text k teorii umění z knihy kněze a filosofa Karla Vrány (1925 – 2004) “Poslání a pokušení spisovatele”.

Antonín Kratochvil: 40 let od procesů s českými spisovateli

(5/2006) Článek ve stručnosti shrnuje podstatu politických procesů z 50. let. Málokdo dnes ví, proč byli spisovatelé odsuzováni a jak bezprávně přitom komunističtí státní představitelé postupovali.

Poznámky k teorii literatury (2)

(2/2006) Toto je nejnovější výsledek našeho přemýšlení o teorii umění, konkrétně o próze. Navazuje na dříve uveřejněné “Tři zákony literatury”.

M.C. Putna: Florianovo pojetí katolické literatury

(12/2005) M.C.Putna v kapitole své knihy Česká katolická literatura představuje Florianovo pojetí katolické literatury , se kterým, jak se zdá, beze zbytku souhlasíme. (Konečně nějaký základ pro naši zamýšlenou teorii).