Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Dekadence

Andrew McCracken: Dlouhá cesta Oscara Wildea

Oscar Wilde (1854-1900), anglický dramatik, prozaik, básník, estét a dandy. – V tomto článku je popsán jeho dramatický život, vztah ke katolické církvi a konverze na konci života.

Katolík a gotická subkultura II.

2. část textu se věnuje výhradně vztahu “gotiky” a křesťanství. Jsou slučitelné nebo nejsou? Text shrnuje znaky gotického prožívání světa a činí některé důležité závěry. (7/2007)

Katolík a gotická subkultura I.

Katolická dekadence má velmi blízko k tzv. stylu “gothic”. Maftík (externí spolupracovník KD) v 1. dílu svého článku popisuje vznik, historii a základní myšlenky gotické subkultury. Občas nás napadá, zda Katolická dekadence a “gotika” nejsou to samé…

Jan Staněk: Romantismus a dandysmus II.

Pokračování studie “Romantismus a dandysmus I.”

Jan Staněk: Romantismus a dandysmus I.

Studijní text k problematice dandysmu. Srovnání dandyho a romantika a jejich vztahu k životu a literatuře.

Martin C. Putna: Huysmans

“…Promluvit o Jorisu Karlu Huysmansovi znamená dotýkat se přímo archetypu DEKADENTA-KONVERTITY. Zbožnost obrácených dekadentů samozřejmě nemůže nebýt problematická…”

Arthur Breisky: Herlekýn – kosmický klaun. Introdukce k životu básníků

Arthur Breisky: Kvintesence dandysmu, 2. část.

Arthur Breisky: Kvintesence dandysmu – Co je dandy?

Krásný text, jeden ze základních teoretických textů dandysmu. Naposled vyšel v nakl. Zvláštní vydání v roce 1993. Dnes lze sehnat jen po detektivním pátrání.

Baudelaire – O dandysmu a další texty

Prvním literárním dekadentem byl jistě Charles Baudelaire (1821 – 1867). Z výboru Baudelairovy poezie Čas je hráč přepisujeme části “O dandysmu, O kráse a ošklivosti” a nakonec dojem, kterým Baudelaire působil na ostatní.

Česká literární dekadence přelomu 19. a 20. stol

Podle knihy V krajinách poezie zpracovala Jana Bauerová