Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Osobnosti

Leon Bloy – Životopis

Jan Čep – životopis Leona Bloy. Převzato z knihy “Leon Bloy, stránky z díla” (Triáda, 2007). Fotka a několik poznámek redakce.

Leon Bloy: Stránky z díla

Anotace knihy vydané nakl. Triáda v červnu 2007

Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři

Výborná kniha o Josefu Florianovi, jehož řadíme k “patronům” Katolické dekadence, vyšla v lednu 2007.

Friedrich Nietzsche: Ukázky z korespondence 1879 – 1888

Podle časopisu Revolver Revue 66/2007.
Kromě úplného souboru českého překladu Nietzschových
dopisů je v tomto čísle otištěn i výborný článek Ivana Dubského, který strhujícím způsobem mapuje poslední rok Nietzscheho vědomého života.

Karel Vrána: Nietzsche a Kristus

(4/2005) “Nietzscheho vztah ke Kristu a ke křesťanskému náboženství není jednoznačný… Obsahuje vášnivou nenávist vůči křesťanské „život negující církvi“, a jeho neklidná duše nezřídka propuká v hlubokou, skoro nevědomou lásku a náklonnost k Ježíši”.

Martin Šimsa: Nietzschova kritika křesťanství

Druhý příspěvek k našemu dlouhodobému tématu Nietzsche a křesťanství (12/2005).

Tomáš Halík: Nietzsche a filosofie náboženství

Nietzsche je pro nás “erbovním” filosofem. Vykládat ho jako pouze protikřesťanského myslitele je mylné. V současné době se výkladem Nietzscheho z křesťanského hlediska zabývá především Prof. Tomáš Halík. Svůj výklad souhrnně podává v tomto článku.

Vydavatel Dobrého díla Josef Florian (1873-1941)

Článek Josefa Mlejnka, který může sloužit jako jakýsi “úvod do Floriana”. Autor přináší souhrnné informace o životě a díle tohoto vydavatele, především však rozebírá, proč vůbec knihy vydával a co pro něj znamenalo křesťanství.

Rozhovor Babylonu s Andrejem Stankovičem (1995)

Rozhovor s Andrejem Stankovičem z roku 1995 o Josefu Florianovi, který popisuje vznik nakladatelství, celý postup Florianova vydávání knih, některé jeho názory a především vznik monografie “Okradli chudého”.

Martin C. Putna: Na počátku byl Leon Bloy

(12/2005) M.C.Putna ve své knize Česká katolická literatura přehledně shrnuje Florianovy názory a jeho vztah k Leonu Bloy. Bloy i Florian jsou zde viděni s kritickým odstupem a mírnou ironií, což je jen dobře.