Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Josef Florian

(9.2.1873 – 29.12.1941)
Ve Staré Říši na Moravě založil vydavatelství s edicemi Dobré dílo, Archy, Studium, Nova et Vetera a Kursy. Objevil pro naši kulturu celou plejádu básníků, filosofů a umělců. Impulsem pro vydávání mu bylo seznámení s dílem Leóna Bloy.

Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři

Výborná kniha o Josefu Florianovi, jehož řadíme k “patronům” Katolické dekadence, vyšla v lednu 2007.

Vydavatel Dobrého díla Josef Florian (1873-1941)

Článek Josefa Mlejnka, který může sloužit jako jakýsi “úvod do Floriana”. Autor přináší souhrnné informace o životě a díle tohoto vydavatele, především však rozebírá, proč vůbec knihy vydával a co pro něj znamenalo křesťanství.

Rozhovor Babylonu s Andrejem Stankovičem (1995)

Rozhovor s Andrejem Stankovičem z roku 1995 o Josefu Florianovi, který popisuje vznik nakladatelství, celý postup Florianova vydávání knih, některé jeho názory a především vznik monografie “Okradli chudého”.

Frankofilie Josefa Floriana

Další “florianovská studie” od Jitky Bednářové výstižně popisuje vznik, program, cíle a způsob vydávání a posuzování knih ve Florianově nakladatelství.

Jitka Bednářová: Třetí florianovská studie

Studie o vztahu Josefa Floriana, zakladatele vydavatelství Dobré dílo ve Staré Říši a Leona Bloya, francouzského spisovatele. Oba dva považujeme za první “katolické dekadenty”. J. Bednářová popisuje jejich dramatický vztah na základě veřejného a “tajného” Bloyova deníku.