Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Křesťanství

Milan Sobotka: Bůh a zlo

Podrobná recenze knihy Bůh a zlo. Filosoficky výborně zpracovaný článek může sloužit jako přehledné shrnutí problému odpovědnosti Boha za zlo (theodicea), kterým se na těchto stránkách již dlouho zabýváme.

Jan Med: Z deníků seminaristy

Příprava na kněžské povolání v semináři není žádná procházka růžovým sadem, ba naopak, je to často období plné nejistoty, úzkosti, tvrdého zapomínání na sebe. Svědčí o tom i tento výňatek nazvaný “z deníků seminaristy”, otištěný v r. 1992 v revue Souvislosti. Nese v sobě cosi z ducha katolické dekadence. (08/2007)

Procesy s čarodějnicemi

Málokterý ateista (ale také křesťan) ví, že velké čarodějnické procesy začaly právě na přelomu středověku a novověku a nebyly jen záležitostí Církve. Kniha Ch. Feldmanna barvitě analyzuje tyto neblahé události a jejich dobové příčiny.

Ukřižování podle Turinského plátna

(4/2006) Na velikonoční týden jsme připravili dva krátké texty podle knihy o Turinském plátně. Na základě vědeckých a lékařských výzkumů popisují Kristovo utrpení v Getsemanské zahradě a smrt na kříži. Třetí text je hymnus z breviáře a nakonec některé důležité momenty z historie zkoumání Turinského plátna.

Thomas Merton: Morálka ďáblova

(2/2006) Zatím poslední ukázka z díla T. Mertona: Morálka ďáblova. Opak jeho textu “Vše tančí” – pohled na svět představený z pozice “kazatelů morálky” (…)

Zdeněk Kalista: Barokní Bůh

(2/2006) Až nedávno jsme objevili knihu Zdeňka Kalisty Tvář baroka. Díky tomu jsme pochopili, že mnohem více než “romantismus pod nočním nebem” se k naší Katolické dekadenci vztahuje baroko a jeho základní myšlenka: poznat Boha skrze tento svět. Zde je ukázka z knihy — Barokní Bůh – Analýza proměn chápání Boha od antiky po baroko. Kalista jako by nám z duše mluvil.

Thomas Merton: Všechno tančí

(1/2006) Další ukázka z díla Thomase Mertona: “Všechno tančí”. Souhrn křesťanského pohledu na svět – Co je to Kristovo Vtělení – Boží moudrost jako hra, která je pro lidi bláznovstvím.

Gerhard Kroll: Po stopách Ježíšových

(12/2005) V příručkách pro výklad Bible se píše, že Betlémská hvězda je jen jakýsi symbol, v novinách zase o tom, že Kristus se v Betlémě vůbec nenarodil… Ale je tu ještě jedna událost, konjunkce Jupitera a Saturna v roce 7. př. Kristem s jejímž historickým popisem si dal tu práci G. Kroll ve své knize Po stopách Ježíšových. Proč se tohle neříká z kazatelny? Není už těch symbolických vysvětlení trochu moc?

Thomas Merton: Advent – naděje nebo klam?

(12/2005) Příspěvek na poslední týden adventní.

Rozhovor s hudebníkem Vlastimilem Markem

(12/2005) K naší kritice “křesťanského folku” jsme objevili další text, který ukazuje zcela jiný pohled na duchovní hudbu a vývoj evropské hudby vůbec.