Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

tofet: CIBUS DAEMONUM

Komentáře (4) | Rubrika: Texty

(Na konci textu krátký sloupek o autorovi)
Výběr z citátů, které knihu předznamenávají:
„Pokud totiž budeme hledat ukotvení, budeme nutně muset být krutí.“ M.Knížák: Že jsem se narodil, chápu jako výzvu
„Možná že banalita znamená ten největší pokrok.“ tamtéž
„Každá krajina je naše.“ moje dcera, 4 roky
„A co jsi čekal, Theodore? Lacinej tyjátr?“ Čtyři pokoje-film

Kapitola Samota:
Motto: „Ó noci, v níž hvězdy lžou světlo, ó noci, ty jediná rovná Vesmíru, učiň mě duší i tělem součástí svého těla, abych zmizel co pouhá tma a i já se stal nocí, beze snů, jež by mi byly hvězdami, a bez předzvěsti slunce zářícího z budoucna.“
Fernando Pesoa:Kniha neklidu (opsáno z Knížáka)

Přežít (2002)
PŘEŽÍT!

Směrem (2002)
Pootočen jedním směrem

Karty (duben 2002)
Vybrat si jednu mariášovou kartu a jeden den prožít její osud.

Rohy (září 2002)
V libovolné místnosti (prostoru) se snažit co možná nejvíc nacpat obličejem do rohu.
(Provedeno v podnikovém výtahu)

Trochu (říjen 2002)
Zredukovat chtění.

Trochu II. (říjen 2002)
Zastagnovat si.

Rozcvička proti citové vyprahlosti (říjen 2002)
1. Nech se ponížit.
2. Propadni malomyslnosti.
3. Někoho zranit.
4. Odpustit Bohu
5. Podlehnout tlaku.
6. Podlehnout osudu.

Nahý – Samota II. (říjen 2002)
Odhalit se, ano, odhalit se sám před sebou.

Komunikace s Bohem I. (říjen 2002)
Uvařit Bohu jídlo, tak aby z něj byl zřejmý náš vztah k němu. Dát si záležet.

Mlha (prosinec 2002)
Zima, mlha, mráz. Usnout k večeru oblečený na zemi. Probudit se, vstát, odejít z bytu, nasednout do auta a jet kamkoliv tak dlouho, až se mysl probere a začne se ptát: Proboha, kde to jsem? Kam jedu? Zastavit.

Ghándí – Nahý II. – Samota III.
Postupně prodat a rozdat svůj majetek, příp. rodinu. Rozdat své šaty. Nejíst. Přestat dýchat.

Amatérské rádio 6/94, reklama na zadní straně obálky
Zobrazte brilantně svoje myšlenky.

Tabu I. (únor 2003)
Vyměnit s někým své štěstí.

Znojmo II. (květen 2003)
Někde uprostřed života zvednout hlavu. Říct jedno slovo. V tom bude smysl.

Znojmo III. (květen 2003)
Pohřbít své přátele. Zůstat sám.

Znojmo IV. (květen 2003)
Dívat se jen jedním směrem. (Jak dlouho nejvíc to vydržíme.)
IVa var.:
I všechno dělat jedním směrem. Všechno stavět, pokládat jedním směrem. Spát…

Peklo I. (květen 2003)
Postavit si doma svoje soukromé peklo – tak jak si ho kdo představuje.
Pozvat přátele.

Samota IV. (květen 2003) – hra pro ukrácení čekání na jídlo v restauraci
Okultní věci sestavené z různých tvarů papíru.

Kouzelnická II. (květen 2003)
Snažte se, aby z vašeho rozseklého břicha vylétl houf holubic.

Samota V. (květen 2003)
Přijet na čas do nějakého neznámého města a tam lidi přesvědčit, že jsi úplně jiný člověk, než jsi.

Volba (únor 2005)
Žít život tak, aby vše, co se děje, probíhalo samovolně, řízením náhody nebo cizí vůle. Za žádnou cenu nedopustit, aby člověk musel cokoliv sám rozhodnout nebo schválit. Nereagovat na možnosti volby jinak než naprosto náhodně. Vydržet co nejdéle.

Tvrdost (únor 2005)
Neodpouštět si. Co nejdéle to půjde.

Paměť (únor 2005)
Pokus o život bez paměti. Žít jen v prostoru přítomnost-budoucnost.

Televize I. (únor 2005)
Každý den si vybrat v televizi jeden pořad a druhý den prožít jeho příběh.

Televize II. (únor 2005)
Nemít svůj názor, svá řešení. Postupovat, mluvit jen tak, jak to dělá televize (postavy v ní). Pokud nastane situace, která dosud nebyla v televizi popsána, počkat, dokud ji v televizi nepředvedou.

Tvrdost II. (květen 2005)
Přesvědčte každého, že máte pravdu.

Geometrie (březen 2005)
Protestuj důsledně proti pravému úhlu. Nič ho, otupuj, zesměšňuj.

Samota VII. (březen 2005)
Prováděj jen to, co je nesrozumitelné nebo podvědomé.

Imperativ (říjen 2006)
Netvoř!
(čti to pořád dokola)

 

Kapitola Pospolitosti
Motto: „Motýli Puslegrví se rozlétli po světě. Nic netvořili, jen v bláznivých rojích vše obraceli ve zlehčující legraci.“ Jan Bauer: Fantastický bestiář (opsáno z Knížáka)

MF Dnes 26.4.2002 (v originále přilepený výstřižek)
Udělejte skupinky po čtyřech. V každé z nich zemře jeden z vás na rakovinu.

Obraz (červen 2002)
Namaloval jsem obraz. Tedy možná ano, možná ne. Nikdy vám ten obraz neukážu, ale jestli chcete, sednu si teď s vámi a budu vám o něm vyprávět.

Pexeso I. (únor 2003)
Oba hráči mají už jen poslední dvě dvojice neobrácené. Oba vědí, kterým tahem by hru ukončili, ale neudělají to. Obracejí záměrně kartičky tak, aby se netrefili. Stále dokola. Dokud se něco nestane.

Pexeso II. (únor 2003)
Jeden hráč musí vždy otočit správně, druhý se nesmí žádným tahem úspěšně trefit.

Pexeso III. (únor 2003)
Vidět v tom skryté významy.

Znovuvytvoření ztraceného rituálu (listopad 2003)
Lidi z jednoho paneláku (nejlíp z celého sídliště) se rozhodnou sabotovat vyměšování v civilizací vnuceném prostoru splachovacího záchodu a vykonávají tuto potřebu kdekoliv mimo dům, kde jim to přijde zajímavější. (var.: Kdekoliv mimo místnost záchodu?)

 

Kapitola Archetypy
(spíš ale utkvělé představy, obrazy, které se mi znovu a znovu vrací, ale v „dobrém“, až eroticky vzrušujícím smyslu)
Motto:“ V člověku je tolik děsného!“ Nietzsche:Genealogie morálky

OHEŇ
Jsem posedlý myšlenkou, že v chladnějším, ale prudce slunečním dni přikročím na okraj příkrého srázu, rozpažím ruce, zavřu oči, vystavím svou tvář slunci a vzplanu (zapálím se nebo samovznítím). Padám (kutálím se svahem). Varianta s kutálením je možná efektnější za šera mezi stromy. Ideálně si představuji sráz mezi barrandovskými skalami a Malou Chuchlí, podzimní večer, stromy bez listí, já-ohnivá koule a pod svahem všichni ti, na kterých mi záleží, v šoku.

PROSTŘELEN
Ve špatných, depresivních snech mívám představu, že buď unavený jdu po ulici, neznámý muž ke mně přistoupí a prostřelí mi plíce. Nebo jdu sněhovou plání zády k městu, ozve se výstřel a padám s prostřelenou plicí. Důležitý je ten pocit z nespravedlivé rány z milosti a pramínek krve efektně vytékající z koutku úst.

PAŽE
Dráždí mne představa, že si naříznu kůži na paži (mezi bicepsem a tricepsem) a do řezu vložím naplocho sirku.
(To jsem snad viděl někde ve filmu o indiánech, nebo ne?)
dráždivá slova: otevřel si žíly a život z něj vyprchal

BOURAČKA
Někdy když řídím, obzvlášť když vezu celou rodinu, mám pokušení jednou stočit volant v plné rychlosti do protisměru. (Zvláštní, že od té doby, co mám auto z airbagy, tato myšlenka zmizela)

 

Kapitola Praha
Potopa (říjen 2002)
Po velké potopě nic neuklízet, všechno bahno a bordel nechat ležet tak, potáhnout kousek výš po řece a tam založit novou Prahu.

 

Kapitola Řád
Daně (2002)
Každý rok o něco přeplatit daně. V žádném případě si nenechat vnutit přeplatek. Trvat na tom, že náš výsledek je správný.

Company I. (2002)
Založit firmu s názvem třeba Koberce s. r.o., která si ovšem otevře obchod s brýlemi.

Company II. (2002)
Založit firmu, která bude cosi vyrábět, něco žádaného, ale odmítne to komukoliv prodávat.

Company III. (2002)
Založit firmu, jejímž jediným posláním bude způsobovat zaměstnancům radost.

Company IV. (2002)
Založit firmu, která bude cosi vyrábět a druhou, která to bude od ní vykupovat a likvidovat. Nejlíp kdyby obě produkovaly množství odpadu.

Misionáři (červen 2002)
Skupina lidí bude chodit krajem a koho potká, toho násilím pokřtí.

Volby (realizace: listopad 2002)
Do obálky určené pro volbu kandidáta do Senátu vložen javorový list a připsáno „BE WILD“

Zákon (květen 2003)
Na dobu nezbytně nutnou porušit zákon.

Dobro I. (červenec 2005)
Násilím konat dobro.
(přepadnout nějakou rozpadlou památku a část ji bez povolení zrekonstruovat, ukradnout vzácný obraz a 1/3 zrestaurovat, zachránit lidstvo proti jeho vůli)

 

——————————————————————————–
tofet *1972 na malém městě. Z malého města úspěšně uprchl do Prahy, kde se cítí dobře. Nenese si žádná těžká traumata z dětství, podařilo se mu proplout oběma režimy, vystudovat, najít si slušnou práci a na několikátý pokus i ženu, s kterou už léta žije v periodicky harmonickém manželství požehnaném dvěma skvělými dětmi. Mnoho snů se mu postupně plní, okolím je považován za poměrně šťastného člověka. Pohnutky k jeho poněkud vychýlenému vnímání světa, které hmatatelně vyvěrá do jeho tvorby, jsou tudíž nejasné. Od patnácti let plní stránky sešitů podivnou niternou poezií, o které rychle seznal, že pro svou malou výlučnost, nesrozumitelnost a nesdělitelnost není určena cizím zrakům. Vyjma několika textů publikovaných začátkem devadesátých let časopisecky během krátkého období spolupráce s jakousi uměleckou skupinou regionálního významu se nikdy ani nepokusil své texty zveřejnit. Sporadické pokusy se zapůjčením sešitů osobám, které jejich autor považoval za fatální pro svůj život, neskončily dobře. Naposledy už druhým rokem tahá zpět své rukopisy od Pavla Zajíčka. Marně.

 

Počet komentářů: 4

 1. františka napsal(a):

  U soudu: kde je vina?
  Soudce má odsoudit muže, který zabil svou nesnášenlivou ženu. Byla velmi nesnášenlivá: nesnášela mužovu stálou opilost a vulgárnost no a to zase nesnesl on, a tak to vyřešil po svém. Kdo však má vinu na smrti ženy? Sama žena, kdyby ona zabila jeho, nemusela být zabita sama. Takhle zemřel dobrý člověk, a lump hulvát žije dál.
  Komu prospěje, kdo ho bude mít rád?, jen ničí a zohavuje světa řád.

 2. Františka napsal(a):

  Předchozí komentář jsem nepsala já, tedy Františka Jirousová. Prosím člověka, jenž se podepisuje jako “františka”, ať si zvolí přezdívku, nebo to budu mazat, ať je to o čemkoli!

 3. Maftik napsal(a):

  Františko (Jirousová), myslím že není třeba být tak příkrý, třeba dotyčná jmenovkyně nevěděla že jsi šéfredaktorka a máš stejné křestní jméno … tedy, aspoň doufám a věřím že se nejedná o provokaci, tak zachovejme mír :)

 4. Františka napsal(a):

  Já vím, ale mně to přišlo jako provokace. Ty komentáře byly tři pod různými články a já jsem poslední dobou nějak moc na nervy :-) Jsem prostě paranoidní, no!

Napiště komentář