Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Hledáme spolupracovníky

Komentáře (2) | Rubrika: O nás

Naše idea je taková: Sledovat různé tematické oblasti a pokud se v nich vyskytne něco, co by souviselo s myšlenkou Katolické dekadence v nejširším smyslu, použít to. Tím ke každému okruhu shromažďovat názory a argumenty s cílem, že v závěru se snad vyrobí nějaký souhrn. A až bude souhrn překonán, bude se pracovat dál…

Konkrétně: Určitý člověk, nebo více lidí, by mělo na starosti jeden z okruhů a to ten, který je mu nejbližší a u něhož má dobrý přístup k materiálům. Pokud by objevili skutečně dobrý, do hloubky jdoucí článek, nebo něco, co shrnuje argumenty atd., poslali by to do “redakce”, která by následně rozhodla, zda se článek uveřejní, či ne. Odměnou těmto “agentům” by byl zajisté dobrý pocit ze spolupráce, podle přání uvedené jméno nebo přezdívka toho, kdo článek sehnal a v neposlední řadě obohacení myšlenkové pro samotného spolupracovníka (stejně jako se my neustále vzděláváme tím, že články čteme a přepisujeme).

Postup v případě zájmu: Napište do redakce, což je na email F. Jirousové (frantiska.j@centrum.cz), pokud vás zaujal nějaký okruh a chcete ho sledovat. Nebo za druhé, napište na ten samý email, pokud se vyskytl nějaký článek z uvedených okruhů a buď je vámi prostudován a stručně shrnut, nebo na něj jen upozorňujete. Cíl bude splněn už tím, že redakce bude na článek upozorněna a bude si ho moci sehnat a podle svého s ním déle naložit.

Tématické okruhy:
Dekadence a dandysmus – Zde je to asi jednoduché. Patří sem liter. dekadence přelomu 19/20. stol i dnešní dekadentní spisovatelé. Člověk, který by měl toto téma na starosti, by sledoval nově vycházející knihy a referoval by, co je nového a zda by bylo přínosem něco o tom pojednat, ale především by měl mít dobrý přehled o tom, co se už v literární dekadenci událo a napsalo, a co z toho by bylo dobré znovu “vytáhnout na světlo”. A vůbec zde není předpokladem mít dobrý vztah ke křesťanství, pouze znát dobře literární dekadenci.
— Na internetu chybí stručný souhrn literární dekadence. Autoři, hlavní díla, dobrý celkový souhrn myšlenky. Toto kdyby někdo sepsal, byli bychom mu neskonale vděčni. Ale muselo by to být formálně na úrovni a maximálně stručné – pouze v bodech.
— Ohledně dandysmu např. vyšla teď nějaká kniha, nečetli jsme ji, bylo by dobré sehnat např. recenzi. Jinak myslíme, že studie J. Staňka v současnosti téma dandysmu vyčerpala, pokud někdo ví o něčem lepším, nechť se ozve.
— A zásadní otázka: Jak může být dekadent nebo dandy křesťanem? Zatím si myslíme, že odpověď lze podat pouze napsáním příběhu, ale kdyby někdo připadl na nějakou teorii nebo názor – sem s ním!

Dogmatická teologie – Filosofie dogmatu. Co je to dogma, proč je potřebné stanovit základní rozumové pravdy víry. Jak se dogma vyvíjelo. Kde sehnat “seznam dogmat” (!!). Problematická dogmata. Současné názory na dogma z okruhu teologie.
— Hledáme buď studenta teologie nebo někoho, kdo se pohybuje v tomto okruhu, zná dobře prameny i současnou literaturu a jeho zájmem je hájit racionální pojetí víry, ne snad v duchu “nezlomné věčné racionality”, ale “pozitivního relativismu”, který se stále snaží o pojmové vyjasnění obsahů víry aniž by na rozum rezignoval.

Obhajoba Církve katolické – Hledáme člověka, nejlépe křesťanského historika, který by uměl stručně a s historickým přehledem pojednat nebo vyhledat články např. o úloze katolické církve za 2. světové války, o vzniku a působení inkvizice atd. A to z pozice obhajoby církve, ale obhajoby respektující všechny historické zkušenosti.
— Toto téma spadá čistě pod naší zamýšlenou “Obhajobu církve katolické”. Metodou u této náročné práce je najít “hrůzu” a pochybení v Církvi a hájit je historickými (a jinými) fakty nebo uznat, že se někdo zmýlil.

Psychologie víry, psychologie “smrti boha” – pod toto téma spadají všechny psychologické problémy se vztahem k Bohu. Až příliš často se víra předkládá jako něco samozřejmého. Není to tak. Dobrá analýza psychiky někdy hodně pomůže každému, kdo by mohl považovat svůj vztah k Bohu za něco hříšného nebo nenormálního. S tím, že není všechno psychologie – ale také s tím, že teologie bez psychologie může napáchat mnoho škod.
— Nehledáme snad psychologa, jen někoho, kdo má přístup k tomuto okruhu, kdo by mohl sledovat podobná témata, o kterých píše např. Anselm Grün, nebo to, co jsme nakousli v článku “démonický obrazu Boha”.

Obhajoba lidí vyvržených – Toto je skutečně pravé dekadentní téma, téma pro nás skoro zásadní, které ale také řešíme především v příbězích. Jde o všechny skupiny lidí, kteří jsou těžko přijímáni v současné společnosti a často také v Církvi. Homosexuálové, transsexuálové, transgendeři atd. – ti, kteří by se mohli hájit tím, že jejich přirozenost je taková (Jsou asi i jiné skupiny). Na tyto články jsou kritéria nejpřísnější, na našich stránkách byl zatím uveřejněn jen jediný článek na téma homosexualita a to od J. Kuběny. A není to tím, že bychom o těchto tématech měli tak malý přehled. Nelze dopustit, aby se zde rozpoutaly nekonečné debaty.
— Články v této kategorii musí být buď objevné, nebo radikálně odvážné, nebo maximálně shrnující dosavadní problémy, nebo čistě “vědecké” a vždy by měly mít vztah ke křesťanství. A pokud ne, uvítali bychom velmi stručný souhrn PROTI těmto osobám z pozice křesťanství – abychom měli kvalitní a fundovaný podklad pro vyvracení – a to je velké umění, sepsat stručně argumenty “proti”.
— Zároveň především v tomto okruhu bychom uvítali osobní svědectví. Nikoli s tím, že by se muselo publikovat. Osobní svědectví homosexuála, transsexuála atd. o jeho zkušenostech s vírou, Bohem a církví. Je jasné, že nám jako “anonymním žadatelům” nikdo asi takové svědectví nenapíše, chybí zde základní důvěra, ale časem snad… Právě v této oblasti by bylo potřebné shromáždit ta nejosobnější svědectví, protože je to téma tak “zapeklité”, že se zatím nedá zobecňovat.

Kritika Církve katolické – Zde by to opět bylo z pozice člověka sympatizujícího s Církví. Toto téma vůbec nesledujeme a sami ani sledovat nebudeme, ale možná si naši “dekadenci” s tím mnozí spojují. Spadala by sem kritika jakéhosi vlažného katolictví, pouhá slova a žádná praxe, odtrženost církve od současného světa, problém předávání víry mladým lidem, problém zastaralé řeči církve, které prý mladí nerozumí. — Opakuji: toto není naše téma, osobně na tom nemáme velký zájem a kritéria by byla zde velmi přísná, ale snad jsou někde nějaké dobré texty.

Hudba v liturgii – Jak by měla vypadat hudba při mši? Co se má zpívat, z jakých pramenů, jak poznat, že je to dobré, proč je “cancák” kýč, má křesťanský folk nějaká pozitiva? A také: Jak je to s lidovou duchovní písní – tzv. “mariánské písně” atd. – které my naopak chceme hájit!
— Hledáme další materiály ke kritice křesťanského folku, ve smyslu “cancáku”, protože není každý folk špatný a není každá lidovka dobrá.
— Naléhavě hledáme obhajobu “lidové duchovní písně”, obhajobu dobrých mariánských písní, nebo i kritiku. Všechno se to spojuje v problému: Jak poznat dobrou píseň, jak poznat umění. Tedy hledáme někoho, sbormistra, varhaníka, studenta, který má v této oblasti dobrý přehled a rád by se zasadil o zkvalitnění liturgické hudby a řešil by problém, jak docílit toho, aby lidé v kostele zpívali a aby zpívali kvalitní písně.
— Dále hledáme dobrý text o gregoriánském chorálu. Případně radu, jak dát na internetové stránky notový zápis. Jde nám o zveřejnění notových zápisů ke klasickým latinským církevním hymnům. Namátkou z breviáře: A solis ortus cardine, Aurora lucis rutilat, Aeterne rerum conditor, Splendor paternae gloriae, Pergrata mundo nuntiat, Christe redemptor omnium…

Teorie umění – Pracujeme na teorii umění, která by vycházela z myšlenky “svobodného Stvoření”. Která by neprohlašovala kriréria umění za libovolná. Která by nepovažovala za umění všechno, co někdo uměním prohlásil. Navazovala by na současnou hermeneutiku (Heidegger, Gadamer), jakýmsi způsobem by pracovala s pojmy “inspirace”, “krása”, “pravda”, “transcendence”.
— Zde bychom ocenili nejspíš studenta literatury, který má přehled o současných teoriích umění a jejich základních filosofických východiscích. Nejlépe by nám v této oblasti vyhovovaly recenze na vyšlé knihy, nebo souhrny dostupných teorií.

Teologie a filosofie “svobodného Stvoření” – toto téma si nechává pro sebe F.J. a zatím se nebude vůbec řešit, ale kdyby někdo sehnal dobrý souhrn současného kreacionismu, revolty proti darwinismu, atd., jak to dnes probíhá, strašný guláš v tom je… Obecně jsme proti kreacionismu, v jeho vulgárním pojetí, které jakoby říkalo, že Bůh je takový břídil, že neuměl stvořit svět tak, aby každý organismus, člověk, každá věc, se vyvíjela a žila sama ze sebe a musí do toho neustále zasahovat, jinak se to všechno zhroutí – tedy “musí to mít na drátkách”. Filosofie svobodného stvoření naopak praví, že “ono se to řídí” samo a díky tomu také člověk a celé stvoření může svobodně spolupracovat s Bohem, který to nemá na drátkách, ale spíše ve své láskyplné náruči . – toto téma je totiž jakýsi podklad naší teorie umění a náš hlavní filosofický zájem, ač zatím velmi nejasný. Čistě pro naše ujasnění, kdyby někdo vysledoval přínosný text, bylo by to velmi užitečné. (Troufáme si ovšem říci, že většinu podstatných textů k tématu známe.)

Františka Jirousová 28.11.2005

Počet komentářů: 2

  1. Věra Tydlitátová napsal(a):

    Vážení katoličtí dekadenti,
    Promiňte to oslovení, přišlo mi přesné vzhledem k vašemu vlastnímu sebedefinování :-) Vaše stránky mne zaujaly (paradoxně jsem na ně přišla odkazem z příšerných blábolů antisemitského Zvědavce) a napadlo mne, že možná by bylo vhodné vás kontaktovat.
    Z témat, která zmiňujete nabízím spolupráci v oblasti zájmu o pronásledované a “vyvržené”. Také s tou literaturou, eventuálně religionistikou by se dalo něco dělat. Katolička nejsem, ale … Více snad poznáte z mého blogu (odkaz jsem dala do adresy). Máte-li tedy zájem o spolupráci, bude mi ctí.

  2. Františka napsal(a):

    Máme zájem o spolupráci!!! Napíšu Vám na email. Četla jsem si teď Váš článek na blogu: Satana nemusím, ale… Ještě se pokusím vyhledat na blogu Vaši emailovou adresu, ale raději ji napište mně na frantiska.j@centrum.cz. Ten článek na Vašem blogu mě naprosto nadchl. Mám radost, a díky Bohu, že jsou ještě lidé, kteří bojují za to samé, co my.

Napiště komentář