Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Pozvánka na filosofický kurz

Do roku 2009, kromě toho že do něj všem čtenářům přejeme všechno dobré, vstupujeme s jednou pozvánkou, byť je určena především pro všechny z Prahy a blízkého okolí. Jelikož filosofie patří mezi důležitá témata Katolické dekadence, rádi bychom vás informovali o jednom filosofickém kurzu pro širokou veřejnost, který má navíc výhodu, že vstup na něj je zcela zdarma. Kurz se jmenuje “Úvod do filosofického myšlení” a pořádá jej (prozatím internetová) univerzita Academia Bohemica. Kurz se koná ve dvou termínech: 15.1.2009 – 19.3.2009, vždy ve čtvrtek od 17:00 a 26.3. – 28.5.2009, rovněž vždy ve čtvrtek od 17:00. Místo konání je Vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1. Veškeré další užitečné informace ke kurzu si můžete přečíst zde.

Filosofie není “neutrální” disciplína jako třeba chemie nebo botanika, naopak z principu se dotýká nitra člověka a jeho osobních zaujetí, nutí jej kriticky je revidovat, což myslím potvrdí každý, kdo se filosofii jen trošku více než zcela povrchně věnuje. Každý, kdo filosofuje, hledá nebo si buduje svou konkrétní filosofickou pozici, jíž se blíží nebo naopak vzdaluje jiným filosofickým postojům. Tato pozvánka však nemá být manifestací toho, že redakce KD se hlásí k myšlenkovým pozicím, zastávaným lektorem pořádaného kurzu. V dnešní společnosti, ve které má filosofie obecně nízký kredit, ve kterém je nahlížena jako prázdné spekulování zcela odtažené od života však rádi podpoříme ty snahy, které povedou k její rehabilitaci, a kterých jak se nám zdá opravdu není mnoho. A proto tato “informační pozvánka”. Ostatně, dobrým filosofem je ten, kdo se snaží cíleně myslet kriticky, tedy prověřovat tvrzení, která se mu předkládají, a ptát se proč by nemohl platit jejich opak nebo obecně jiná alternativa. Stejný přístup nechť mají Ti, kdo se kurzu zúčastní.

Autor článku: Maftík

Napiště komentář