Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Jiří Stodola: Informace, komunikace a bytí

V těchto dnech vychází publikace Jiřího J. Stodoly Informace, komunikace a bytí. Autor v ní pátrá po základních východiscích informační vědy. V knize je ukázáno, že úvahy, které se dostaly do centra zájmu s rozvojem mezioborových disciplin, jakými jsou kybernetika, informační a kognitivní věda, teorie komunikace a celá řada dalších, mají velmi blízko k tradiční aristotelské metafyzice, a že je to právě aristotelské paradigma vědy, které může poskytnout potřebný rámec pro ontologické ukotvení těchto oborů.

Přesto že jsou podle našeho názoru některá autorova východiska a závěry problematické, můžeme kritickému čtenáři publikaci doporučit, protože přehledným a jasným způsobem definuje pojem informace v jeho různých významech a uvádí ho do kontextu filosofické tradice, což je právě počin, který zatím v české filosofické literatuře chyběl. Je kladem, že autor sleduje konkrétní polemický záměr, tedy obhajobu realitické teorie poznání, ve které se “předpokládá korespondence mezi objektivním stavem věcí a poznáním.” Autor se proto domnívá, že je “třeba překročit psychologický subjektivismus a relativismus směrem k ontologickému objektivismu, ke zkoumání principů, které existují nezávisle na lidském vědomí.” Z hlediska informační teorie je jistě možné hovořit o “objektivním stavu věcí” daném nezávisle na lidském vědomí, otázkou je ovšem, co taková výpověď přesně znamená. Na publikaci proto oceňujeme především to, že umožní dialog mezi různými koncepcemi teorie poznání a to na základě stejného filosofického slovníku, kterému mohou porozumět jak filosofové různých zaměření tak čtenáři bez filosofického vzdělání. Kniha Jiřího Stodoly tedy přínosným způsobem sleduje záměr filosofické kybernetiky: Vytvořit univerzální slovník, který by umožnil mezioborový dialog a setkávání nad problémy společnými všem bytostem, které si něco sdělují prostřednictvím informace. Záměr autora je tak vposledku etický a sleduje zhodnocení významu komunikačních prostředků i problémů, které v současnosti přinášejí.

(Recenzi napsala Františka Jirousová s využitím textu na http://cirkev.wordpress.com/2010/10/20/informace-komunikace-a-byti/, kde lze najít také ukázku z knihy.)

Mgr. Jiří Stodola vystudoval obor Vědecké informace a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Studium zakončil obhajobou práce z oblasti filosofie informace. Pracuje jako knihovník ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity a je řešitelem výzkumného projektu zaměřeného na knihovny pro zrakově postižené studenty (GA406/09/374). Je šéfredaktorem internetového čtvrtletníku Bonum, Verum, Pulchrum a zástupcem šéfredaktora internetového magazínu Duše a hvězdy. Publikuje v časopisech odborného i neodborného charakteru, pro příklad lze jmenovat Te Deum, Psalterium folia, Distance, Ikaros, Knihovna Plus aj.

Stručný obsah jednotlivých kapitol a záměr knihy, jak je uveden na zadní straně obálky:

Cílem práce je pokusit se proniknout do určitých metafyzických problémů, které se s rozvojem informační vědy objevily, a snažit se vysledovat, jaké důsledky pro tento vědní obor mohou mít. První čtyři kapitoly se zabývají pojmem informace. První kapitola poukazuje na to, že filosofická zkoumání pojmu informace, který se objevuje s rozvojem kybernetiky a počítačové vědy, přispívá k návratu aristotelského paradigmatu do vědy. Ve druhé kapitole je pojem informace důkladně analyzován a pracovně definován. Autor shledává, že jde o pojem analogický, což znamená, že jej lze užívat na různých úrovních reality, avšak za předpokladu, že vždy je myšleno něco trochu jiného. Ve třetí kapitole je pojem informace klasifikován, představeno je pojetí informace Josefa Šmajse a pojetí informace, které pro informační vědu buduje Jiří Cejpek. Ve čtvrté kapitole je zkoumán vztah informace k nejzákladnějším hodnotám. V páté kapitole se autor zabývá Jakobsonovým modelem komunikace a informačním systémem; blíže se zamýšlí nad pojmem systém a analyzuje jej z ontologického hlediska. Šestá kapitola se věnuje vztahu prostředků komunikace a lidské společnosti, je poukázáno na nekritické zveličování jejich významu pro vývoj společnosti, dále autor sleduje dějiny sociální komunikace z hlediska užívaných kódů i společenského kontextu. Práce se tedy dotýká otázek ontologických, noetických, psychologických a etických a sociologických.

Publikaci je možné objednat na adrese jjstodola@seznam.cz . Cena činí 100 Kč + poštové. Dohromady 120 Kč.

Informace, komunikace a bytí : fragment realistické informační vědy / Jiří Stodola. – 1. vyd. – Brno : Stodola, 2010. –  146 s.

ISBN 978-80-254-7996-4.

Počet komentářů: 15

 1. Maftík napsal(a):

  Milé překvapení, tato recenze. Jinak už jsem chtěl knihu vložit na Českou bibliografickou databázi (mimochodem velmi doporučeníhodný server rpo zdejší čtenáře), abych zjistil, že Jirka už to stihl přede mnou :-)

 2. Jiří Stodola napsal(a):

  No, tak když jsi doporučoval ten web, tak jsem si ho chtěl vyzkoušet. Taky jsem si tam založil svůj autorský profil. Akorát nevím, jak spojit autora s knihou. To by měla být základní funkce, ale nevím, jestli tam je.

 3. Maftík napsal(a):

  Podívej se vpravo dolů, knihu tam máš. Spojení proběhne když u knihy správně zadáš autora, jež je již v databázi.

 4. Maftík napsal(a):

  Teda, ne knihu, ale autora.

 5. Jiří Stodola napsal(a):

  Otiskli mi další článek na dané téma. S odstupem času se mi to jeví jako pěkná ptákovina.
  http://pro.inflow.cz/predmet-informacni-vedy-informacni-vzdelavani

 6. Maftík napsal(a):

  A jak je to dlouho, cos to psal?

 7. Jiří Stodola napsal(a):

  Něco přes půl roku.

 8. Maftík napsal(a):

  A co je v něm tak ptákovinové? (ještě jsem to nečetl)

 9. Jiří Stodola napsal(a):

  No, já nevím. Připadá mi, že takovéto články psané z pozice realistické zároveň chtě nechtě participují na onom postmodernistickém anything goes. I když bytostně odmítám ono anything goes, přesto tím, že je zveřejňuji jaksi přispívám k tomu, že anything goes. Ne tím, že je článek metodologicky anarchistický, ale proto, že se metodologicky liší od toho, co je standardem. Ten standard je sice nesprávný (protože scientistický), ale jeho nabourávání prostřednictvím byť i metodologicky správnějších přístupů nakonec vede především k tomu nabourání – bez toho, že by ty metodologicky správnější přístupy nahradily ty scientistické. Výsledkem je dojem, že anything goes.

 10. Jiří Stodola napsal(a):

  V podobné situaci je každý, komu je dovoleno hlásat jeho názory nikoliv proto, že jsou správné, ale proto, že lze libovolné názory hlásat.

 11. Maftík napsal(a):

  No nevím, já ten dojem zatím moc nemám … že by to mělo takový efekt … navíc, jestli by to tak opravdu bylo, je otázka, co se dá dělat jiného …

 12. Jiří Stodola napsal(a):

  Abych řekl pravdu tak zkušenost mé realistické (poznání určuje objekt) a internalistické (vývoj vědy je určován jejími vnitřními podmínkami – logickými a metodologickými zásadami, ne něčím vnějším) přesvědčení tak nějak nahlodává. Samozřejmě že tu zkušenost neabsolutizuji, vím, že fakt, že správné zásady nejsou uplatňovány a staví se na metododologicky pochybných základech, neznamená, že správné zásady neexistují a správná východiska nejsou možná. Ale fakt, že člověk své přesvědčení může hlásat jen proto, že nikdo nepovažuje za nezbytné mu je vyvracet, je jaksi demotivující. Já jsem připraven se hájit svá stanoviska v polemice, ale nikdo nepolemizuje. Kdybych byl optimistou řekl bych, že proto, že jsou mé argumenty přesvědčivé. Ale tak tomu není, protože jsem ještě nikoho nepřesvědčil. Spíš je to každému úplně fuk, protože – anything goes.

 13. Maftík napsal(a):

  A i proto bych viděl úkol současné realistické filozofie (resp. realistických filozofů) vědomě zaměřit své pole působnosti i mimo akademické kruhy, směrem k obyčejnému člověku. Jak to udělat, to už je jiná otázka.

 14. Jiří Stodola napsal(a):

  On je obyčejný člověk přirozeným realistou, dokud nezačne studovat na VŠ nějaký humanitní obor. Možná že určité vzdělání ve filosofii by mohlo posílit jeho imunitu vůči univerzitní nákaze.

 15. Monos napsal(a):

  http://www.monarchista.cz/clanky/doporucujeme/132-soutezkniha

Napiště komentář