Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Hymnus doby postní a fotografie od Milana Coufala

Krátká aktualizace na postní dobu. Hymnus Audi benigne conditor z nedělních nešpor a fotografie, které mi kdysi poslal jeden z návštěvníků stránek, Milan Coufal.

Překlad Hymnu od Markéty Koronthályové:

Slyš, Stvořiteli laskavý,
jak prosíme a pláčeme,
když v posvátném čtyřicetidenní
si v postění odříkáme.

Ty prozkoumáváš nitro všech
a znáš slabosti našich sil;
těm kdo se k tobě obrací,
prosíme, abys odpustil

Mnoho jsme jistě zhřešili,
Odpusť, když jsme se vyznali,
a pro chválu svého jména
přines lék, když jsme zeslábli.

Ať postí se naše těla
tolik ve svém odříkání,
aby i mysl zůstala
prostá všeho pochybení.

Dopřej, blažená Trojice,
i jednoduchá Jednoto,
aby přinesl užitek
tvým věrným půst, jejž konáme.

Postní doba je jako cesta, na kterou se vracíme každý rok trochu změněni. Fotky, které mi poslal Milan Coufal (jsou převážně z Karpatské Rusi) se svou jednoduchou vznešeností hodí právě k době postní, ve které má být odříkání chápáno jako účelné zjednodušení našeho života, odstranění nepotřebného, aby mohlo růst něco nového, dokonalejšího. Ať je naším průvodcem na této nekončící cestě sám Bůh. 

Počet komentářů: 1

  1. Maftík napsal(a):

    Moc pěkné.

Napiště komentář