Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Křesťanství

Obhajoba církve katolické – Základní dogmata Církve

Skutečně vaření z první vody, ale možná to muselo být napsáno. Z nedostatku času v takto nehotové podobě. Bude se pracovat na něčem lepším… (F.J.)

Kritika křesťanských folkových písní

Článek se zaměřuje na neslučitelnost některých těchto písní s posláním bohoslužby, rozebírá charakteristické prvky textů a nápěvů, psychologický základ písní a jejich umělecké nedostatky.

Kritika křesťanského folku – aneb rozmetání cancáku

(8/2005) Pokračujeme v naší staré a vůbec první “křížové výpravě” – a to proti “cancáku”, neboli křesťanskému folku, neboli “kytarovkám”, které se zpívají v kostele a jimiž se znehodnocuje bohoslužba a vytváří se z ní nechutný tiátr pro rozměklé cukernatce. Nejprve tvrdší stanovisko od Jany Bauerové

Církevní hudba jako umění

Zde máme pár pěkných argumentů k roztříštění obludných, neumělých a primitivních písní, které se v dnešní době tak často zpívají při mši. Text je převzat ze stránek Společnosti pro duchovní hudbu. (24.1.2005)

W. Gross, K.J. Kuschel: Bůh a zlo (recenze)

Velkým objevem současné teologie je pro nás kniha Bůh a zlo, která konečně nabízí novou, moderní teodiceu. Zlom v chápání Boha a zla ve světě, který nastal po 2. světové válce, je pojmenován “teologie po Osvětimi” a kniha se zabývá právě jím.” Z knihy uveřejníme některé části