Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Osobnosti

Jacques Loreilhe: Základní myšlenka díla Léona Bloy

Oproti Putnově mírně ironické studii ukazuje druhý pól chápání Bloyovy osobnosti, možná nekritický, možná pravdivější. — Bloy jako “nositel kříže”, člověk, který si dobrovolně zvolil Bolest. (1/2005)

Leon Bloy – citáty

Několik citátů z díla franc. spisovatele Leóna Bloy. Březinovo vyjádření o Bloyovi.

Frankofilie Josefa Floriana

Další “florianovská studie” od Jitky Bednářové výstižně popisuje vznik, program, cíle a způsob vydávání a posuzování knih ve Florianově nakladatelství.

Jitka Bednářová: Třetí florianovská studie

Studie o vztahu Josefa Floriana, zakladatele vydavatelství Dobré dílo ve Staré Říši a Leona Bloya, francouzského spisovatele. Oba dva považujeme za první “katolické dekadenty”. J. Bednářová popisuje jejich dramatický vztah na základě veřejného a “tajného” Bloyova deníku.