Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Františka Jirousová: Vyhnanci

Kniha právě vychází v nakladatelství Eroika.

Vánoční latinské hymny: Christe, redemptor omnium; O solis ortus cardine

Po celá staletí zpívají křesťané tyto dva vánoční hymny v jejichž slovech i melodii je obsažen celý čas i hlasy všech mnichů, kteří jimi chválí narozeného Krista v klášterních zdech celého světa. Dnes je v kostele uslyšíme  v latinském znění a s chorálním nápěvem bohužel jen výjimečně. Zpívá se většinou jen česká verze hymnu Kriste světa spasiteli, [...]

Jiří Stodola: Informace, komunikace a bytí

Krátká recenze právě vyšlé knihy z oblasti filosofické kybernetiky, což je hlavní téma, na které se ve filosofii zaměřujeme. (Možnost objednání u autora!)

P. Radim Valík: Biblická pravda

Polemická reakce na článek Š. Šrobára Biblické pojetí pravdy.

Biskup Felix Maria Davídek, jeho multidisciplinární teologie a řád praxe

František Mikeš ve své přednášce z roku 1994 předkládá podrobný úvod do teologického systému biskupa Felixe M. Davídka, který rozvíjel a uváděl do praxe myšlenky Teilharda de Chardin.

Vojtěška Vlčková, Martin Tůma: Biblické krajiny

Daniela Rosolová píše o právě vyšlé knize Biblické krajiny, ve které je fotograficky zachyceno pozoruhodné dílo sochařky Vojtěšky Vlčkové.

Štefan Šrobár: Biblické pojetí pravdy

Pravda, o níž se mluví v Bibli, není abstraktní pojem, ale živá skutečnost, zosobněná, aktivní, která působí tím, že zasahuje do běhu života. Touto pravdou je sám Bůh. Pravda se potvrzuje činem, který ukazuje, že slovo Boží je pravdivé a spolehlivé.

David Petrla: Pedofilie a papafobie

Cílem tohoto textu o zneužívání dětí a nezletilých v církvi není problém zmenšovat, omlouvat nebo dokonce “ututlávat”, ale ani nekriticky očerňovat církev a její představitele. Autor zasazuje celý problém do kontextu a to hlavně na základě statistických údajů a věcných znalostí.

Františka Jirousová: Bůh je šelma kočkovitá

Text z katalogu k výstavě Libora Krejcara. Galerie Smečky v Praze, listopad 2009.

Ondřej Bratinka: Biskup popírač

Téma mnohokrát omleté v tisku i jinde, přesto stále živé: Případ biskupa Richarda Williamsona, “popírače holocaustu”, člena FSSPX, a jeho přijetí zpět do církve. Tento článek vyjadřuje stanovisko Katolické dekadence k celé věci.